Doradztwo w zakresie obniżania kosztów druku/kopii

Firma Xeroserwis Ireneusz Golatowski:
- precyzyjnie scharakteryzuje środowisko biurowe w oparciu o inwentaryzację i rozmiesczenie urządzeń biurowych
- opisze obecny proces produkcji dokumentów biurowych
- przeanalizuje statystykę produkcji dokumentów na poszczególnych urządzeniach
- podsumuje koszty procesu produkcji dokumentów wskazując miejsca najbardziej i najmniej kosztotwórcze
- uwzgledni potrzeby użytkowników w zakresie drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania
- pomoże wprowadzić optymalne zmiany w parku maszynowym
 
Jeśli nie potrafisz odpowiedzieć na poniższe pytania:
- ile jest urządzeń biurowych w Twojej firmie?
- ile osób korzysta z poszczególnych urządzeń?
- jak przebiega proces druku/skanu/kopiowania?
- które urządzenia są najbardziej i najmniej eksploatowane w każdym dniu pracy?
- który departament/dział/Osoba wymaga szczególnych warunków druku/skanu/kopiowania?
- ile miesięcznie wydajesz na produkcję dokumentów biurowych?
- z ilu firm serwisowych korzysta Twoja firma i jakie są miesięczne koszty eksploatacji i napraw urządzeń?
- czy można ograniczyć te koszty w Twojej firmie?
to znaczy, że powinieneś się z nami skontaktować.
 
Zasadniczym celem audytu jest wskazanie miejsc powstawania niepotrzebnych kosztów w procesie kopiowania i drukowania dokumentów w całym przedsiębiorstwie. Lokalizacja źródeł kosztów pozwala także wskazać miejsca nieefektywne w procesie kopiowania czy wydruku, miejsca narażone na awarie, przestoje urządzeń, miejsca, w których zbyt długo oczekuje się na wydruk, bądź te, w których czas pracy pracowników firmy jest zbyt mocno angażowany w proces drukowania i kopiowania.

Dodatkowo audyt precyzyjnie ocenia stopień wykorzystania urządzeń aktualnie stosowanych w firmie, ich realne obciążenie ilością zadań, łatwość ich obsługi przez pracowników, stopień awaryjności, ergonomię rozlokowania urządzeń wewnątrz budynku, jakość usług serwisowych oferowanych przez dostawcę oraz poziom automatyzacji dającej informację o kosztach, zacięciu papieru w urządzeniu, zakresie prac serwisowych wykonywanych przy danym urządzeniu czy użytkowniku wykonującym kopię lub wydruk.

Audyt precyzyjnie określa potrzeby firmy w zakresie kopiowania i drukowania dokumentów dla wszystkich stanowisk pracy na wielu poziomach struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Jest pierwszym krokiem do projektowania nowych rozwiązań.

 

Zdjęcia mogą przedstawiać urządzenia rozbudowane o opcjonalne wyposażenie.

(c) XEROSERWIS   |   Prawa zastrzeżone   |   Płock 2012   |   Projekt i wykonanie: Bla-Art    |   Polityka Cookie